Triết lý
thiết kế

Triết lý thiết kế

Thấm nhuần triết lý thiết kế “God in the details” (Ludwig Mies van der Rohe `{`1886–1969`}` của kiến trúc sư thiết kế người Đức, người mở đường cho phong cách kiến trúc tối giản). C.A.T muốn truyền tải thông điệp khi chúng ta thực sự để tâm và hoàn thiện nhiều chi tiết nhỏ, kết quả nhận lại sẽ là một tổng thể hoàn hảo đến kinh ngạc. Làm tốt từng việc nhỏ, chú ý vào tiểu tiết là điều quan trọng nhất trong thiết kế công trình, là kim chỉ nam để thực hiện mọi dự án do nhóm kiến trúc sư C.A.T đảm nhận.

Các dự án nổi bật

Các công trình, dự án tiêu biểu được CAT tham gia tư vấn, thiết kế và thực hiện